14 Oct 2016
สพฉ.จับมือโรงพยาบาลศิริราชจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินช่วงก่อนถึงโรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
สพฉ.จับมือโรงพยาบาลศิริราชจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินช่วงก่อนถึงโรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน พร้อมเตรียมผลักดันกระจายจุดจอดรถพยาบาลระดับสูงให้สามารถเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้ภายใน8นาทีอย่างมีประสิทธิภาพ นำร่อง อุบล มหาสารคาม สงขลา และจังหวัดในพื้นที่ตะวันตกที่มีความร่วมมือส่งต่อกับโรงพยาบาลศิริราชอยู่แล้ว พร้อมเผยข้อมูลสถิติประเทศไทยมีผู้ป่วยฉุกเฉินเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลปีละประมาณ 6 หมื่นคน
7 Oct 2016
แอพลิเคชั่นตรวจสอบมาตรฐานรถฉุกเฉิน เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วทั้งระบบ IOS และAndroid เชื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ป่วยฉุกเฉิน
ทุกๆครั้งที่ประชาชนประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ย่อมต้องการที่จะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และได้มาตรฐาน ทั้งในส่วนของบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงรถปฏิบัติการฉุกเฉินหรือรถกู้ชีพฉุกเฉิน ดังนั้น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จึงได้จัดทำแอพลิเคชั่น EMS Certified ขึ้นเพื่อตรวจสอบมาตรฐานและเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ว่าจะได้รับบริการรถปฏิบัติการฉุกเฉินและรถกู้ชีพฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน

ดูข้อมูลความรู้ทางวิชาการทั้งหมด »

ดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด »

เช้านี้ผมมีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมสำนักงาน JDRครับ

Post Date : 12 Jan 2016   

18 ธ.ค. 58

เช้านี้ผมมีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมสำนักงาน JDRครับ

JDR office ทำหน้าที่ฝึกอบรมเพื่อเตรียมทีมทั้งด้านการแพทย์,ด้านการค้นหากู้ภัย เพื่อส่งไปช่วยเหลือประเทศต่างๆที่เกิดภัยพิบัติทั่วโลก และในเวลาเกิดภัยก็จะเป็นคนคัดเลือกและประสานสมาชิกของทีมที่ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนไว้ทั่วประเทศให้มารวมตัวและออกเดินทางไปให้เร็วที่สุดและกำกับดูแลการปฏิบัติการตั้งแต่ออกเดินทางจนทีมกลับมาถึงญี่ปุ่นได้อย่างปลอดภัย
งานนี้ไม่ง่ายเลยนะครับ ประสบการณ์จากการไปเนปาลทำให้ผมรู้เลยว่าการประสานงานระหว่างกระเทศนี้ยากมาก การที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอต่อการตัดสินใจ การฝึกอบรมคนให้มีความรู้ความชำนาญ การจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์และเส้นทางการเดินทางต่างๆ ต้องยอมรับว่าเขาเก่งครับ ทั้งสำนักงานมีคนแค่20กว่าคนแต่ทำงานได้มากมายขนาดนี้ งานนี้สพฉ.ต้องทำบ้างแล้วครับ

หลังจากเยี่ยมชมและฟังบรรยายแล้วก็มาถึงเรื่องสำคัญอีกอย่างคือการเจรจาทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสพฉ.กับ JICA ในการพัฒนาระบบการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติให้แก่กลุ่มประเทศอาเซียน ก็คุยกันเครียดพอควร เพราะเราก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของคนไทยด้วยครับ สุดท้ายก็จบลงด้วยดีพอสมควร บ่ายก็ไปสังเกตการณ์การฝึกอบรมทีมแพทย์ JDR ต่อครับ ซึ่งมีการอบรมกันถึง4-5ทุ่มเลยครับ...อึดจริงๆ

ดู Blog ทั้งหมด »

การแข่งขันทักษะการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2559 (EMS Rally 2016)
การแข่งขัน EMS Rally ระดับชาติ ครั้งที่ 6 กำหนดจัดลงทะเบียนเข้าแข่งขันและอบรมทางวิชาการเรื่อง การดูแลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล และปฐมนิเทศชี้แจงการแข่งขัน ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม tincidunt ut laoreet dolore magna

สำหรับลงทะเบียนออนไลน์ EMS RALLY 2016 และคู่มือการลงทะเบียน

 

  >>>>>>>ลงทะเบียนคลิ๊กที่นี่<<<<<<<

V

V

คู่มือการลงทะเบียน

 

 

กฎกติกาที่ใช้ในการแข่งขัน

         กำหนดขึ้นจากองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการจัดการแข่งขัน EMS Rally ในระดับชาติ ทั้ง 5 ครั้งที่ผ่านมา ในครั้งนี้ได้มีการประสานงานกับแพทย์อำนวยการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินโดยตรง มาร่วมกันเป็นกรรมการจัดการแข่งขัน รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับ EMS Competition จากต่างประเทศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้กำหนดกฎกติกาในการแข่งขัน EMS Rally ระดับชาติ ครั้งที่ 6 ดังนี้

 

1. ผู้เข้าแข่งขัน

ประกอบด้วย บุคลากรที่เป็นผู้แทนจากเครือข่ายบริการสุขภาพทั้งหมด 13 เครือข่าย รวม 13 ทีม โดยแต่ละทีมต้องมีผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMD) 1 คน ทีมเข้าแข่งขันแต่ละทีมจะประกอบด้วย

- ทีมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (Emergency medical responder; EMR)

- ทีมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น (Basic life support; BLS) และ

- ทีมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (Advance life support; ALS)

 

2. การจัดฐานแข่งขัน

ประกอบด้วย ฐานการแข่งขันด้านวิชาการ รวม 6 ฐาน และฐานพัก จำนวน 2 ฐาน โดยหมุนเปลี่ยนฐาน ดังนี้

(1) ฐานปฏิบัติการฉุกเฉินบูรณาการ จำนวน 6 ฐาน ทำการแข่งขันทั้ง 4 ระดับ ร่วมกันในเหตุการณ์จำลองเดียว

(2) ฐานพัก จำนวน 2 ฐาน

 

 

3. ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน

3.1 แข่งขันหลังพิธีเปิด เริ่มแข่งขันพร้อมกันทั้ง 8 ฐาน เวลา 09.00 น.

(1) ฐานปฏิบัติการฉุกเฉินบูรณาการใช้เวลาฐานละ 30 นาที

(2) ฐานสันทนาการ ใช้เวลาฐานละ 30 นาที

(3) ให้เวลาเปลี่ยนฐาน ฐานละ 10 นาที

3.2 ผู้เข้าแข่งขันรับประทานอาหารกลางวันและอาหารว่าง ในฐานที่แข่งขันตามเวลาที่กำหนด

 

4. ขั้นตอนในการแข่งขันแต่ละฐาน

4.1 ทีมแข่งขันเข้าฐาน รายงานตัวต่อคณะกรรมการ (ไม่ต้องแสดงท่า Boom ประจำทีม)

4.2 กรรมการประจำฐานแจ้งสถานการณ์และเงื่อนไขในการแข่งขันฐานนั้น

4.3 ทีมแข่งขันวางแผนการปฏิบัติการ กำหนดผู้ลงแข่งขัน และมอบหมายบทบาทหน้าที่สมาชิกทีม

4.4 ทีมแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ที่คาดการณ์ว่าจะต้องใช้ในช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์ที่แข่งขัน

4.5 เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณจากคณะกรรมการ จึงจะเริ่มปฏิบัติการแข่งขันได้

4.6 ขณะแข่งขัน ให้ยึดข้อตกลงและปฏิบัติ

4.7 หยุดกิจกรรมการแข่งขันทันทีที่ได้ยินเสียงสัญญาณจากกรรมการ

4.8 เดินทางไปยังฐานต่อไป

 

5. สถานการณ์จำลอง (Scenario) ที่ใช้ในการแข่งขัน

     โจทย์สถานการณ์จำลองการแข่งขัน EMS Rally เขียนเป็น realistic scenario จากเหตุการณ์ที่พบบ่อยในชีวิตจริงของการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ในการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ (Trauma) ผู้ป่วยฉุกเฉิน(Non-trauma) และสาธารณภัย (Disaster) ทั้งผู้ป่วยฉุกเฉินชาวไทยและชาวต่างชาติโดยการปฏิบัติการทางบกทางน้ำ และทางอากาศ

 

6. พาหนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน  ทีมแข่งขันต้องเตรียมมาเองทั้งหมด ดังนี้

6.1 กระเป๋าฉุกเฉิน ALS ที่ต้องบรรจุอุปกรณ์ทุกชิ้นในกระเป๋า (อาจ 1 หรือ 2 ใบก็ได้)

6.2 กระเป๋าฉุกเฉิน EMR ที่ต้องบรรจุอุปกรณ์ทุกชิ้นในกระเป๋า

6.3 อุปกรณ์ splint

6.4 อุปกรณ์ยึดตรึงและเคลื่อนย้าย ได้แก่ cervical hard collar ขนาดต่างๆและชุด Long Spinal Board

6.5 วิทยุสื่อสาร

 

7. การประเมินการแข่งขัน

         ประเมินโดยกรรมการประจำฐานที่เป็นแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์ เฉพาะทางสาขาที่เกี่ยวข้องแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อาจารย์และพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้าน EMSโดยการให้คะแนนการปฏิบัติได้ถูกต้อง ปลอดภัย เหมาะสม ในระยะเวลาพอเหมาะ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

 

 

สอบถามเรื่องทั่วไป

ติดต่อที่ คุณพัชรี รณที  ผู้จัดการงานบริหารการสื่อสารสั่งการ

สำนักประสานการแพทย์ฉุกเฉินและเครือข่ายสัมพันธ์

โทร. 087-022-1669 หรือ E-mail Adress : patcharee.r@niems.go.th

 

การสอบถามเรื่องกฎกติกาการแข่งขัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยพร ยุกเซ็น

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โทร. 089-472-6911 หรือ E-mail Adress : chaipool0634@hotmail.com

 

                                 

 

ผู้จัดทำ : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
 

การแข่งขัน EMS Rally ระดับชาติ ครั้งที่ 6 กำหนดจัดลงทะเบียนเข้าแข่งขันและอบรมทางวิชาการเรื่อง การดูแลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล และปฐมนิเทศชี้แจงการแข่งขัน ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ »


ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สื่อประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

ภาคีเครือข่าย

หนังสือพิมพ์

ศูนย์วิชาการภัยพิบัติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.).

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา สาธาณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ติดต่อ webmaster

Copyright @2015 Disaster Preparedness Academic Center. All Rights Reserved

รับทำเว็บไซต์ : ORANGE TECHNOLOGY SOLUTION